مشورت با ديگران از مهمترين اصول رفتاري سازمان هاي موفق است. در اين خصوص انتخاب صحيح مشاور موجب صرفه جويي در زمان، هزينه و انرژي سازماني مي گردد. يك مشاور ايده آل، با حذف فرضيات غير معتبر، از اتلاف سرمايه در بخش هاي غير ضروري جلوگيري مي كند.
ماپيشنهاد : "مشاورين عمل گرا را جايگزين مشاورين شعارگرا نمائيد."

تحقیقات بازار
تعیین مسئله ← تجزیه و تحلیل مسئله ← جمع آوری اطلاعات ← پردازش اطلاعات ← تحلیل داده ها ← جمع بندی گزارش

بازاریابی
برنامه ریزی استراتژیک (تعیین اهداف و خط مشی کلی سازمان) ← برنامه ریزی عملیاتی (تعیین روش رسیدن به اهداف) ← تدوین اصول چهارگانه بازاریابی ← مدیریت ارتباط با مشتری ← خدمات پس از فروش ← برندینگ
چاپ این صفحه
پنل مشتریان
نام کاربری
کلمه عبور
فراموشی رمز
فراموشی اطلاعات