این نوع چاپ در اجرای گرافیک محیطی (بیلبورد، اعلان های چاپی درون شهری، تابلو سردرب فروشگاه ها و زیباسازی شهری) استفاده می شود.
مقاومت مدیای چاپ (پارچه پلاستیکی) و جوهر در مقابل آب، رطوبت، نور خورشید و سایر عوامل محیطی از قابلیت های چاپ Outdoor می باشند.

استودیو طراحی تکین
Takinstudio.com